Maaşı Zamanında Yatmayan Çalışanların Hakları

Ücret çalışanın en kutsal hakkı olduğu için, maaş ödenmesiyle ilgili İş Kanunu'nun öngördüğü bazı düzenlemeler söz konusudur. Buna göre maaşı ödenmeyen çalışan işvereni dava edebileceği gibi çalışmaktan kaçınabilir. Çalışan çalışmaktan kaçınmak yanında kıdem tazminatını alıp işten de ayrılabilir. Bütün bunlar için bazı şartların varlığı gerekmektedir. Çalışanların ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi gerekir.

 
İş Sözleşmesine Dikkat
 
Yine iş sözleşmeleriyle bu süre bir haftaya kadar indirilebilir. Dolayısıyla işveren en geç ayda bir, en erken haftada bir ücret ödeyebilir. Çalışanın maaşınin bir sonraki ayın 7’sinde ödeneceği kararlaştırılmışsa bu tarihe kadar çalışanın maaşınin mutlaka ödenmesi gerekir. Örneğin çalışanın maaşının bir sonraki ayın 10’unda ödeneceği kararlaştırılmışsa mayıs ayı maaşının en geç haziran ayının 10’unda ödenmesi gerekir. Bu tarih geçildiğinde çalışanın bazı hakları doğar. Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıldır. Dolayısıyla 2016 yılının mayıs ayında maaşının ödenmediğini iddia eden çalışan 2021 yılının mayıs ayına kadar dava açması gerekmektedir.
 
Kanıtlanması Gerekir
 
Bu süre geçilmiş ise dava açılamaz. İşçi bu dönemde çalıştığını, işveren de çalışanın çalıştığı döneme ilişkin maaşınin ödendiğini ispat etmek durumundadır. İşverenin çalışanın maaşının ödendiğini ispat edebilmesi için ücret hesap pusulası veya bordroyu mahkemeye vermesi gerekmektedir.
 
En Yüksek Oranda Faiz İşletilir


Ücret emekçinin en kutsal hakkı olduğu için İş Kanunu ödenmeyen ücretlere en yüksek faizin uygulanmasını kararlaştırmıştır. Buna göre ödenmeyen ücrete mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmaktadır. Yargıtay bu faizin hesaplanması için bir yıllık mevduata özel – kamu ayrımı olmaksızın uygulanan en yüksek faizin baz alınmasını kararlaştırmaktadır. Diğer yandan ücret alacaklarına faizin işletilmeye başlanması için kural olarak maaşın muaccel olması yeterli olmamaktadır. İşverenin temerrüde de düşmüş olması gerekir. Yani ödenmemiş ücrete faiz işletilebilmesi için çalışannin maaşı hak etmiş olmasının yanında işverenin maaşı ödememiş olması halinde işverene ihtar çekmesi de gerekmektedir.
 
Gecikme Konusunda Kurallar
 
Maaşın korunmasıyla ilgili olarak çalışanlere tanınan bir diğer hak ise maaşı ödenmeyen çalışannin iş sözleşmesini haklı nedenle yani tazminat alacak şekilde feshetmesidir. Bir ay maaşın 10 gün geç ödenmesi haklı neden oluşturmaz. Ancak her ay ücretlerin 10 veya 20 gün geç ödenmesi çalışana haklı nedenle fesih hakkı tanımaktadır.
 
Maaşı ödenmeyen veya geç ödenen bir çalışan iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinde işverenden yalnızca kıdem tazminatını talep edebilir. Bu durumda çalışanın ihbar tazminatı talep etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 5 yıldır aynı işyerindeki bir çalışan maaşının sürekli olarak geç ödenmesi nedeniyle 5 aylık brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı için işverene dava açabilir.