Trafikte Kırmızı Işık Kurallarına İlişkin Karar

Yargıtay 12. Dairesi, TCK m.179/2’ de “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık veya malvarlığı açısından tehlike olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişilerim iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmüne istinaden trafik sürücülerini etkileyen bir karara imza atmıştır.

Yapılan dosya incelemesinde, sanığın eylemi ile katılanın yaralanması arasındaki illiye bağının kesildiğinin altını çizerek taksirle yaralama fiilinin oluşmadığına kanaat getirmiştir. Bununla birlikte, yukarı da bahsi geçen madde uyarınca, "sevk ve idaresi kendisinde bulunan otomobili ile yapılan yolculuklarda, kendisine hitaben yapılan kırmızı ışık kontrolünü dikkate almadığını ve tehlikeye neden olabilmesi açısından cezalandırılmasına hükmetmiştir.”