İşçinin E-Posta Yazışmaları Nedeniyle İşten Çıkartılması

12.5.2016 /
Av. Emre Burak ONAT /
Kızılot Hukuk Bürosu


Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan bir bireysel başvuru* sonrası geçtiğimiz günlerde verilen karar, basında genişçe yer buldu. Karardan yola çıkarak haberleştirilen içeriklerden bazıları şöyle:

“İşverenler, şirket çalışanlarının kurumsal maillerini kontrol edebilecek”,

“AYM, Mesai saatleri içerinde kurumsal maillerinden özel amaçlı yazışma yapılmasının işten çıkarmaya delil sayılmasına vize verdi”,

“AYM, kurumsal e-posta hesaplarının işveren tarafından incelenmesini özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği hakkının ihlali olmadığına hükmetti”,

“İşyerinde flört mail'i delil sayılır”,

“mahkemede kurumsal e-mail hesaplarının, işveren tarafından delil olarak sunulmasını özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlali olarak görmedi”,

Oysa işin aslı farklı. AYM’nin böyle bir karar vermesinin nedeni başvuru konusu olaya özel durumların bulunması.


Mesela başvurucuların iş sözleşmesinde şirket kaynaklarının, bilgisayarların, kurumsal e-posta hesaplarının kişisel amaçlar doğrultusunda kullanımının kesin şekilde yasaklandığı açıkça belirtilmiş. Yine, gerektiğinde bu yazışmaların ve iletişim kayıtlarının haber vermeksizin ve uyarıda bulunmaksızın takip edilebileceği, incelenebileceği, yedekleneceği, el konulacağı, raporlanacağı hususunda da başvuruculara gerekli uyarılar ve bilgilendirmelerin yapılmış.

Bu şartlar altında “haberleşmenin gizliliği”nden veya “özel hayat”tan bahsetmemiz oldukça zor. Ayrıca ilk derece mahkemesince yapılan yargılamada söz konusu yazışmaların içerikleri de alenileştirilmiyor. İşte tüm bu koşulların birleşmesi sonucu AYM’nin kararı ortaya çıkıyor.

Yani verilen kararın diğer olaylar için emsal olacağını söylemek yanlış olur. Kaldı ki AYM’nin aksi yönde verdiği kararlar bulunmakta.

Örneğin yukarıda bahsedilen karardan sadece 21 gün önce, yine bireysel başvuru sonucu AYM tarafından verilen güzel bir karar var. Başvuru** konusu olayda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli astsubay olarak görev yapan başvurucunun, “kurum içi hizmete ilişkin kullanılmak üzere oluşturulan e-posta hesabı üzerinden gizlilik ihlali içeren, görev harici olan ve sosyal amaçlı mesajlar gönderdiği, e-posta hesabını kişisel işleri amacıyla kullandığı” gerekçesiyle sözleşmesi yenilenmiyor. AYM ise;

“Sicil notları çok iyi düzeyde olan başvurucu yönünden; resmî e-posta hesabının görev harici işlerde kullanılmasının ve bu bağlamda bu hesaptan sohbet ve sosyal amaçlı paylaşımlarda bulunulmasının, sözleşmesinin yenilenmemesine dayanak olarak kabul edilmesinde, sınırlandırma ile ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı arasında adil bir dengenin sağlanmadığı” kanaatine varıyor ve sonuç olarak başvurucunun, özel hayatın gizliliği hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmediyor.


Her haber sitesinin farklı bir başlıkla verdiği ve işçilerin yazışmalarının, işverenler tarafından incelenebileceği şeklinde yorumlanan kararın, belirtilen tüm bu hususlar çerçevesinde ve özellikle yukarıda verdiğimiz 2. karar da göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

 

* 2013/4825 numaralı Ömür KARA ve Onursal ÖZBEK başvurusu.

** 2013/9704 numaralı Tevfik TÜRKMEN başvurusu.