Usulsüz Ev Aramaları Hakkında Karar

Yargıtay 12. Ceza daire’sinin ev araması sebebiyle tazminata ilişkin vermiş olduğu bir kararda, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı bozma yoluna gitmiştir.

Karara ilişkin olarak, davacının evinde usulsüz arama yapılmasını, yapılan usulsüz aramaya karşın hiçbir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtilmiş. Lakin yapılan arama neticesinde kişi, toplum nazarında küçük düşürülmüştür. AİHM ‘inde birçok kararında görülebildiği üzere; aramayı gerektiren suçun ciddiyeti, elde olan deliller ve özellikle arama yapılacak yerin niteliği önem arz eder.

Bu bağlamda mantık dışı yapılan müdahaleler neticesinde aramanın hedef aldığı kişilerin itibarı üzerinde dikkate değer etkiler bırakmaktadır. Mevcut davada kişi hakkında daha önce ceza davası yahut soruşturması düzenlenmediği de açıktır. Bununla beraber arama sırasında yetkili kişilerde olay yerinde bulunmamaktadır. Demokratik toplumların menfaatleri göz önüne alındığında bir ihlal olduğu açıktır. Bu nedenle Yargıtay kararın bozulmasına karar vermiştir.

Pınar Saruhan