Şirket ortakları paylarını devrettikten sonraki dönemlere ilişkin borçlarından sorumlu tutulamazlar

6.4.2016 /
Av. Emre Burak ONAT /
Kızılot Hukuk Bürosu

Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacaklarının ödenmesinde limited şirket ortaklarını doğrudan doğruya ve payları oranında sorumlu olacağı 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesinde belirtilmiştir. Hüküm karşısında kamu alacağının ait olduğu dönemde ortaklık sıfatını sürdüren şirket ortaklarının, ilgili döneme ilişkin kamu borçlarından sorumlu olacakları tartışmasızdır. Ancak şirket ortakları paylarını devrettikten sonraki dönemlere ilişkin borçlarından sorumlu tutulamazlar.

Bu yöndeki Danıştay 3. Dairesi'nin 2015 tarihli kararında da; 
"Ancak ortaklığın başlayarak sona erdiği tarihler arasındaki şirket tüzel kişiliğine ait ve şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından hissesi oranında sorumlu tutulacağı açıktır. Bu nedenle, kamu alacağından kaynaklanan sorumluluğu ortak olunmakla başlayacağından ve ortak olmadığı döneme ilişkin ödeme emrine konu şirket borcunun tahsili amacıyla davacı adına bu sıfatla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığına" hükmedilmiştir.