Mükelleflerin "KOD", "Özel Esaslar" Gibi İsimlerle Listelere Alınmasına Devam Ediliyor

31.3.2016 /
Av. Emre Burak ONAT /
Kızılot Hukuk Bürosu


Yerleşmiş yargı kararlarına rağmen vergi idaresince, mükelleflerin "KOD", "Özel Esaslar" gibi isimlerle listelere alınması ve sınıflandırması işlemine devam edildiği görülüyor.

Bu tür işlemlerin hukuka aykırı olduğuna dair Danıştay 3. Dairesi'nin 28.11.2011 tarihli ve E:2011/3615 K:2011/6949 sayılı Kararı gibi bir çok Danıştay kararı mevcut.

Böyle bir işlemle karşılaşan mükelleflerin, dava açmaları halinde işlemin iptali mümkün.