Emekliler ödediği 5 yıllık emlak vergisi ücretini geri alabilecek

Emlak vergisinde başta emekliler olmak üzere pek çok kesime muafiyet tanınıyor. Ancak pek çok kişi haklarını tam bilmediği için ödemeye devam ediyor. Birçok vatandaşın evinin büyüklüğü 200 metrekareyi geçmiyorsa emlak vergisi ödemeyebilir. Bu hakkı bilmeyip ödenmişse, son 5 yıllık dönemde yatırılan paralar geri alınabiliyor. Emlak Vergisi 1986 yılından itibaren 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'na göre arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Bu tür taşınmazları olan vatandaşlar emlak vergisi ödemekle yükümlü bulunuyor.

Ödeme müddeti içinde ödenmeyen vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 4 oranında gecikme zammı uygulanacak. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap ediliyor.

Emlak vergisinde, tek mesken sahipleri için muafiyet uygulaması da bulunuyor. Uygulama kapsamında 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken koşulu aranıyor. Muafiyetten yararlanabilecek kimseler arasında emekliler de yer alıyor. Ancak bu haktan yararlanmak için bu kişilerin 29 bin TL'yi aşan menkul sermaye iradı gelirlerinin olmaması gerekir. Menkul sermaye iradı geliri faiz, repo, fon kar payı vb. gelirleri kapsamaktadır.

Emlak vergisinden muaf olmak için aranan şartlar; 200 metrekareden küçük tek meskene sahip olmak, gelir sahibi olmamak, yazlık eve sahip olmamak, bir başka meskende hisse sahibi olmamak, ev hanımı, engelli, gazi, işsiz, dul-yetimler ve emeklilerden biri olmaktır. Bu imkândan faydalanabilmek için Türkiye'de kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK -bugünkü adıyla SGK) emekli olmuş olmak şarttır.

Emekli bir kişinin sahibi olduğu tek konutu işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verdiğinde ise yine emlak vergisinden faydalanamaz. Bu imkân sadece konutlar için geçerlidir. Emekli olup başka bir işte çalışan vatandaşların da emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Yıl içinde emekli olanlar, takip eden yılın başından itibaren sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilirler.


Emlak vergisi muafiyeti olduğunu bilmeden ödeme yapanların iadesinde ise ödenen vergilerin geri alınması mümkün. Bunun için mükellefin, belediyeden düzeltme yoluyla yersiz ödediği vergilerin iadesini talep etmesi gerekiyor. İade talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabiliyor.
 

Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için Belediye'ye durumumuzu bildirmemiz yeterli. Ancak Belediye çeşitli kamu kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan toplayacağı bilgi ile ya da tapu kayıtlarının kontrolü yöntemiyle beyanımızın doğruluğunu araştırma hakkına sahip. Bu araştırmalar sonunda, eğer mükellefin gerçek dışı beyanda bulunduğunu tespit ederse, alınmayan vergiyi, vergi tutarında vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte alacaktır.