Alman Mahkemesi Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Çiftler yurtdışında ikamet etmeleri durumunda boşanma kararı aldıkları takdirde bulundukları ülkede boşanma davası açabilmektedir. Ancak Türk vatandaşları için yurtdışında boşanmak yeterli gelmemekte ve boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılması gerekmektedir. Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz işlemleri yerine getirilmediği vakit, Türkiye’de bu evlilik yasal olarak devam etmektedir.

Almanya’ da Türk vatandaşlarının gerek yabancı ülke vatandaşından gerekse Türk vatandaşından boşanması halinde Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmaması durumunda tekrar evlilik yapması mümkün değildir. Almanya bölge mahkemelerinin aile mahkemesi sıfatıyla vermiş oldukları boşanma kararlarının icrası ve Türkiye’ de boşanma tanıma tenfiz davasının açılabilmesi için bazı belgelerin toplanarak tanıma tenfiz avukatına iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler ise;

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz için Gerekli Belgeler
  • Almanya mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararının ıslak imzalı Almanca aslı
  • Alman mahkemesi boşanma kararının kesinleştiğine ilişkin şerh veya ek belge (Örneğin bu boşanma kararı …….. tarihinde kesinleşmiştir.)
  • Alman boşanma kararına alınması gereken apostil şerhi
  • Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için Almanca evrakların yeminli tercüman tarafından Türkçe ye çevirisi ve çevirinin de konsolosluk tarafından onaylanması
  • Konsolosluktan çıkartılması gereken tanıma tenfiz avukatı vekaletnamesi
Almanya’da verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası ABD ve diğer ülkelerde verilen boşanma kararlarının tanıtılması ve tenfizi davalarından daha kısa süre tamamlanabilmektedir. Tanıma tenfiz avukatına vekaletname ile gerekli belgelerin teslimi halinde dava süreci başlamış olacaktır. Almanya’da boşanılan diğer eşin de avukata vekalet vermesi ise dava sürecini minimuma indirecek ve çok kısa sürede davanın neticelenmesini sağlayacaktır. Diğer eşin vekaletname vermemesi durumunda dava açıldığı takdirde yurtdışına yani Almanya’ya tebligat yapılması gerekecek olup tebligatın gidiş ve dönüşü dahi 2-3 ay alabilecektir.

Almanya’da verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılması gereken tanıma tenfiz davası temeli gereği milletlerarası özel hukuk ve usul hukukuna dayanmaktadır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmakta fayda vardır. Türkiye’ye dava için gelemeyeceğinizin doğru olarak bilgilendirilmeniz ve davanızın akıbeti hakkında güncel bilgiye erişmek önem arz etmektedir.