Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm hukuku konularında danışmanlık yapılmaktadır. Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” olarak bilinen ve günümüzde yoğun şekilde özellikle İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde ve Nişantaşı’nda uygulama olanağı bulunan, 6306 sayılı Afet Riski Bulunan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun içeriği 16/5/2012 tarihinde kabul edilmiştir. Kentsel dönüşüm kanunu ülkemizde ve diğer illerinde de özellikle deprem riskinin yüksek olduğu illerde hızla uygulama alanı bulmaktadır. Kentsel dönüşüm hukuku konusunda uzman bilgimle ve müvekkilerime her türlü konuda hukuki hizmet vermekteyim.

Kentsel Dönüşüm Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Binanızın riskli olup olmadığı konusunda lisanslı kuruluşlara yüksek miktarda ücretler ödemeden önce binanızın ön kontrol değerlendirmesinin yapılması (sağlam, güçlendirme gerekli, yeniden düzenlenmeli ön değerleme)
 • Riskli yapıların tespitinde ücretlerinmülk sahiplerinin cebinden çıkmadan nasıl yaptırılacağı konusunda bilgi verilmesi
 • Risk teşkil eden yapılarda bundan sonraki süreç hukuki, mühendislik, mimarlık uzmanlığı ve piyasa bilgileri gerekir. Bu konuda, deneyimlerimize dayanarak mülk sahiplerinin izleyecekleri yolda aydınlatılması
 • Riskli yapının tespit edilmesinden , binanın yıkımına ve tekrar yeni binanıza taşınana kadar geçen süreçte mülk sahiplerinin uzmanlarımızca profesyonel destek verilmesi
 • Riskli Yapı tespit edildikten sonra yıkım ve yeniden inşa sürecini kapsayan dönemde sürecin hukuki koşullarla takibinin yapılması
 • Mevzuat gereğince, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine razı olmayan mülk sahiplerine ilişkin iş ve işlemlerin takibinin yapılması
 • İnşaat şirketleri ve apartman yönetimi toplantılarına katılarak, tarafların izleyecekleri yol konusunda bilgilendirilmesi
 • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili yönetmeliğe aykırı yapılan kat mülk sahipleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptal edilmesi davaların titizlikle takip edilmesi
 • Hukuki sürecin yönetimi için mülk sahipleri arasında yapılan toplantılarda mülk sahiplerine bilgi verilmesi
 • Olumsuz oy kullanan mülk sahiplerine yönetmelik gereğince gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması
 • Yıkım sürecinin engelleneceği durumda daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnameler gönderilecek ve sebep oldukları zararlar için diğer kat sahiplerincecayma davalarının açılması ve takibi
 • Hukuki sürecin yönetimi için mülk sahipleriyle yapılacakolan toplantılarda mülk sahiplerine bilgi verilmesi
 • Yapılan görüşmeler sonucunda; kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi, kooparatif ve ortak şirket kurulması gibi size en uygun iş olanakları ve sözleşme şekli oluşturulması
 • Sermaye Piyasası Kurulu onaylı değerleme şirketlerine hala mevcut olan bağımsız bölümlerin paylaşıma temel değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunularak yol gösterilmesi
 • İnşaat firması ve apartman yönetimi ile yapılan görüşmelerde esas oluşturacak inşaat/yatırım teknik ve hukuki sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ana proje ve konseptseçim sürecinde gerekli hukuki yardımın yapılması
 • Mülk sahiplerine yapılacak kira yardımı ve taşınma gibi süreçlerde hukuki yardımların yapılması
 • Mülk sahiplerinin , devlet destekli inşaat kredilerini hızla alabilmeleri ve tam destek verilmesi
 • Bina yönetimine inşaat süresi boyunca sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapılması
 • Kaba inşaat devam ederken müteahhidin sözleşmeye uyumunun sağlanması için hukuki destek verilmesi ve gerekirse ihtarname çekilmesi
 • İmar durumu değişiklik gösterdiği takdirde sözleşmenin gözden geçirilmesi
 • Kat sahipleri ve apartman yönetiminin Sermaye Piyasası Kurulu Değerleme Şirketi gibi diğer taraflarla yapılacak olan sözleşmelerin hazırlanması
 • Binanın iskanın alınması süreci müteahhidin sözleşmeye uyması ile ilgili hukuki yardımda bulunulması