Kentsel Dönüşüm Projelerinde Danışmanlık Hakkında

Kentsel Dönüşüm Bina Yenileme ve Kat Karşılığı İnşaat Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

1) Kat karşılığı inşaat danışmanlık hizmetinin amacı nedir?

Kat karşılığı inşaat danışmanlık hizmeti sözleşme konusu bina inşaatının ve arsa sahipleri adına yapım aşamalarının denetimi hizmetini kapsamaktadır. Hizmet kapsamında yer alan  sözleşme öncesinde; projeler, mahal listeleri, teknik şartnameler ve sözleşmenin taslağı ile ilgili görüş ve önerilerimiz belirtilmektedir. Sözleşme sonrası da ise yapıda kullanılacak olan malzemelerin ve yapım işçiliklerinin proje, sözleşme taslağı ile, teknik şartnamelerle birlikte, mahal listeleri, yürürlükte olan standartların yanı sıra şartnameler ile fen ve sanat kurallarına uygunluğu konusunda tespitler yapılarak görüş ve önerilerimiz belirtilmektedir.

2) Verilen danışmanlık hizmeti kaç aşamadan oluşur?

Danışmanlık hizmeti iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi öncesi işlemleri kapsamakta olup diğeri ise sözleşme sonrası inşaatı başlamış ya da başlayacak olan binaların şantiyede uygulamaya yönelik işlemleri kapsamaktadır. Her 2 hizmet birlikte veya ayrı şekilde talep edilebilir.

3)  Neden danışmanlık hizmeti alınmalıdır?

Günümüzde basit bir eşya alırken bile fiyatı, özellikleri ve diğer konularda detaylı araştırma ve inceleme yapmaktayız. Uzun zaman boyunca sahibi olacağı veya yaşayacağı dairenin projelerinin mal sahibi adına kullanıcı gözüyle bakılarak; uzman teknik elemanlarca incelenmesi,  bununla birlikte yapımı aşamalarında da mal sahipleri adına kontrol edilmesi, her türlü önerinin hak sahiplerine raporlanması uzun vadede değil, kısa vadede büyük kazanç getireceği bilinmektedir. Bunun yanı sıra birlikte verilen hizmetin bedeli kabul edilir. Hizmetin tarafınıza herhangi bir avantaj getirmediğini düşündüğünüz veya memnun kalmadığınız durumlarda; size sözleşme her iki taraf açısından da istenildiği zaman fesih edilebilir ve hizmet alımı sonlandırılabilinmektedir.

Yapım işlerinde kontrollü bir denetim altındaki doğru malzeme ve işçilikli imalatlar, hatalı veya kusurlu projeyi kusursuz ve hatasız bir proje haline getirirken; yanlış uygulamalar ise çok iyi mükemmel bir projeyi karışık ve sorunlu bir hale getirirken ileride ise telafisi zor veya mümkün(kolay) olmayan sorunlarla birlikte size ekstra masrafların ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu durumu engellemek adına kat karşılığı inşaatlarınızın konusunda uzman olan bir avukat aracılığı ile denetlenmesi daha kolay olacaktır.

4) Yapı denetim firması zaten yapıları kanunen denetlemekte olup, buna ilave ayrıca bir danışmanlık hizmeti adı altında ekstra bir denetim ve kontrol hizmeti neden alınmalıdır?

Avukat olarak vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti yapı denetimi uygulama yönetmeliği kapsamında size sunulan hizmetten çok farklıdır. Bu konu da size daha detaylı bilgi verebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İsterseniz sizi bulunduğunuz yer de ziyaret ederek detaylı bir sunum yapalım.

5) Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi öncesinde size verilecek danışmanlık hizmetinin avantajları nelerdir?

Uygulama projelerine esas taslak projelerinin teknik kadromuzca incelenerek sonucu kesin uygulama projeleri ile ilgili görüşlerimizin yanı sıra önerilerimiz belirtilmektedir. Dolayısıyla inşaata başlamadan önce mimari yapı, elektrik ve tesisat projelerinde yapılması gerekli revizeler ve uygulamalar var ise bunlar önceden tespit edilmiş olacağı için ileride ortaya çıkması muhtemel olan tadilat veya onarım maliyetlerinin de önüne geçilmiş olacaksınız. Ama hepsinden önemlisi yapının kullanım fonksiyonelliği göz önünde bulundurulacak olursa projenin tasarım açısından incelenmesi yapılmaktadır. Bu inceleme sonrasında tespitlerimiz ile gerekli olması durumunda projelerde ise, dairelerin ve yapının tamamının kullanışlılık ve fonksiyonellik açısından yapılması gerekli olan proje revizeleri ile ilgili görüş veya önerilerimiz belirtilmektedir. Bunun sayesinde kat maliklerinin hem kullanışlı bir daire sahibi olmaları sağlanırken hem de ileri de yapılması gerekecek tadilat ve onarım işlerinin önüne geçilmesi sağlanır.