Tüketici Kredisi Dosya Masraflarını Nasıl İade Alabilirim?

Bilindiği gibi bankalardan çekilen kredilere ilişkin dosya masraflarını geri almak aşağıda açıklanacağı üzere belli şartlar dâhilinde mümkündür. 2014 senesinden itibaren yaygın şekilde yapılan müracaatlara karşın hala bu konuda başvuru yapmamış ve aklında soru işareti olan tüketiciler bulunmakta. Dolayısıyla bu yazımızda tüketici kredisinden alınan dosya masraflarının nasıl geri alınabileceği hakkında bilgi verilecektir.

 

Kredi dosya masraflarının iadesi için öncelikle ilk yapılması gereken, kredinin tüketici kredisi olup olmadığına bakmaktır. Zira kredinin niteliği, nereye başvurulacağı ile başvurunun akıbeti konusunda belirleyici olacaktır.

 

Tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ile ticari nitelikte olmayan araç kredisini kapsar. Bu kredilerden dosya masrafı, istihbarat ücreti, kredi işlem bedeli, kredi masraf tutarı gibi çeşitli adlar altında bankalarca uzun yıllar haksız bedeller tüketiciden alınmıştır. Başvuru tarihinden itibaren geçmişe doğru 10 yıl içinde çekilen kredilerden haksız alınan dosya masraflarının iadesi mümkündür. Zira genel zamanaşımı kuralı kredi dosya masrafları için de geçerlidir.

 

Bankalarca alınan bu bedel ve buna ilişkin bankanın yapmış olduğu kredi sözleşme hükümleri Tüketici Kanunu’na göre “Haksız Şart” kabul edilmiş, bankaca matbu sözleşmelerle, tüketici ile müzakere edilmeden ve kredi çekmek isteyen tüketiciden zorunlu olarak bu bedeller alındığından iadelerinin mümkün olduğu kabul edilmiştir.

 

Dosya masraflarının iadesi için ilgili bankadan çekilen krediye ilişkin dekontu almak, akabinde de alınan dosya masrafına göre Hakem Heyetine veya Mahkemelere müracaat etmek gerekmektedir.

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un  68 Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddelerinde yer alan parasal sınırların  artırılmasına ilişkin tebliğ uyarınca;

 

 (1) Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası, olarak tespit edilmiştir. demektedir.

 

Kredi dosya masraflarını geri alabilir miyim? Kredi dosya masraflarından özellikle 2014 Ekim ayından önce çekilen kredilerde bankalarca hiçbir yasal dayanak olmaksızın ve çok yüksek bedeller, keyfi olarak müşteriden alındığı için başvurular, çok istisnai haller dışında olumlu sonuçlanmaktadır. Bu konuyla alakalı milyonlarca lehe sonuçlanmış başvuru bulunmaktadır. Ancak bazı hallerde örneğin; kredi dosya masrafı zaten iade edildiği yani mükerrer talep durumunda yahut da çekilen kredinin ticari kredi olduğu hallerde; yanlış merciye müracaat edildiği için bu şekildeki başvurular olumsuz sonuçlanabilmektedir. Öte yandan avukat yardımı olmaksızın yapılan başvurularda da vatandaş, teknik konularda yanılabilmektedir.

 

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde söz konusu karar, bahsedilen sınırlara uygun olarak açılmış ise iadesine hak kazanılan bedel 4-5 örnek icra yoluyla ilgili bankadan tahsil edilebilecektir.

 

Saygılarımla.

Av. Işıl Kacar Ercan

www.isilkacar.com