Sigortasız iş kazası geçirme durumunda neler yapılmalıdır ?

İşveren ile iş sözleşmesi  yapmış olan her işçinin hizmetleri , işveren tarafından  SGK’ya  bildirilmesi zorunludur. İşçi, işyerinde 1 gün veya 4- 5 saat gibi az bir zaman diliminde  çalışmış olsa bile bu  hizmetin işverence SGK ya bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca işçinin, işveren ile yazılı iş sözleşmesi yapmasına gerek yoktur, sözlü olan iş  sözleşmesi de aynı hükümleri doğurmaktadır.


Uygulamada ise “deneme süresi içerisinde  SGK yapılmaz” gibi yanlış bilgiler türetilmiştir. Halbuki deneme süresi konusu  İş Hukukunu ilgilendirmekte, SGK hizmeti ise  Sosyal Güvenlik Hukukunu ilgilendirmektedir. Örnekle açıklamak gerekirse,  1 ay çalışan işçinin iş akdi deneme süresi içerisinde feshedilirse işveren, ihbar tazminatı ödemez fakat sigortasını yapmak zorundadır. İşçinin,  1 aylık çalışmasında Sgk ödenmesi halinde işçi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından yararlanabilecektir.  Bu durum özellikle kısa vadeli sigorta kolu olan iş kazalarında çok fazla önem arz etmektedir.  Örnek vererek açıklamak gerekirse , işçi Mehmet ,  işveren ile sözlü olarak iş konusunda anlaşmış ve saat 09:00 da işe başlamıştır. Mehmet işe başladıktan yaklaşık 2 saat sonra işyerinde bulunan demir borular üzerine devrilmiş ve Mehmet ağır olarak yaralanmıştır.  Mehmet  bu ağır travmayı uzun bir süre atlatamamış ve sonucunda ayağının ezilmesi ile bir bacağı diz altından kesilmiştir. Sigortası yatırılmayan Mehmet, hem hastalık sigortasından hem de  iş kazası sigorta kolundan faydalanamayacaktır. Mehmet’in hem ailesini hem de kendisini  artık maddi ve manevi olarak çok zor günler beklemektedir.  Peki Mehmet,  hiç kimseye muhtaç olmadan nasıl sağlık güvencesinden yararlanacak, iş kazasından dolayı  sürekli iş göremezlik ödeneği nasıl alacaktır?


                      Öncelikle kaza geçiren Mehmet, hastaneye getirildikten hemen sonra yakınları tarafından hastane polisine başvurarak Mehmet’in kazasını iş kazası olarak olayı bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimle birlikte iş kazasının oluğu ilçenin  bağlı bulunduğu Cumhuriyet Savcılığı ve kolluk kuvvetlerini harekete geçirip kaza yerinde  olay yeri inceleme yaptırmaları  gerekir. Olay yeri tespitleri süre geçirmeksizin  yapılırsa işverenin kusuru olup olmadığı daha kolay ortaya çıkacaktır. Ayrıca olayı gören  ve aynı zamanda işçi olan tanıklar var ise mutlaka bu kişilerin tanık olarak ifadeleri, kolluk tarafından alınması gerekmektedir. Mahkeme aşamasında ise bu şahitlerin psikolojik baskı sonucu davaya tanık olarak gelmekten çekineceği her zaman düşünülmelidir. Ayrıca Mehmet’in sorumlu olan doktoruna olayın iş kazası olduğunu ve sağlık raporlarının İş Kazası olarak tutulması gerektiği ısrarla bildirilmesi gereklidir. Kişinin sigortasız olması, iş kazası durumu değiştirmez. Mehmet ve yakınlarının yukarıda belirtilen olayları yaptığı takdirde  Mahkeme ve SGK’ya  başvurmak için ellerinde çok ciddi deliller olacaktır.  Eğer işveren, Mehmet’i  sigortasız olsa dahi SGK ya olayı iş kazası olarak bildirmediği takdirde ileride çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalacaktır. Mehmet, 10 yıl süre ile işverene dava açmaya hakkı olacağından işveren, 10 yıl boyunca tedirgin şekilde yaşayacaktır. Mehmet, Savcılık şikayetinden vazgeçmiş olsa dahi İş Kazası için tespit davası açarak sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecektir. 


                         Sigortasız iş kazası geçiren Mehmet,  elindeki delillerle birlikte öncelikli olarak bağlı bulunduğu Çalışma Bölge Müdürlüğüne giderek iş kazası hakkında idari inceleme talebinde bulunması gereklidir. Bu teftişin sonucunu beklemeden Mehmet, iş kazasının olduğu İş Mahkemesinde işveren ve SGK’yı  husumet gösterip İŞ KAZASI TESPİT DAVASI AÇMALIDIR.  Bu davayı kazanan Mehmet, sosyal güvenlik kurumunun verdiği tüm haklardan yaralanabilecektir. Mehmet’in sakat kalması sonucu, Mehmet’e  Sgk’nin  İş kazası sigorta kolundan aylık gelir bağlanacağı gibi Mehmet’in,  kusurlu olan işverene maddi ve manevi tazminat davası açmaya hakkı bulunmaktadır.   Sigortasız şekilde iş kazası geçiren işçi, direk olarak işverene maddi ve manevi tazminat davası açmış ise Mahkeme, işçiye   iş kazası tespit davası açması konusunda  önel vererek tespit davasının sonucuna göre davayı bekletici mesele yapmak durumundadır. Yargıtay’ın görüşleri de bu doğrultudadır. 


                            Uygulamada ise işçiler, iş kazası sonrası işverenin uçuk vaatleri ile kandırılmakta ve gerekli olan yasal işlemleri yetkililere yaptırmamaktadırlar. İlerleyen zamanlarda işçiler,  işverenin vermiş olduğu vaatlerin gerçek  olmadığını gördüğünde hemen Mahkemeye  koşmaktadırlar. Halbuki  sigortasız iş kazası sonucu sakat  kalan işçiye, devlet ölene kadar gelir bağlamakta ve emeklilik işlemlerini daha kolay şartlara bağlamaktadır. Burada iş kazası geçiren işçilere önerimiz,  işverenin vaatlerini değil devletin sağlamış olduğu  garanti olan sosyal  güvenceleri tercih etmesidir

https://www.alitumbas.av.tr/sigortasiz-is-kazasi-gecirme-durumunda-neler-yapilmalidir-iscinin-avukati