Geçerli Sebep Göstermeksizin İş Akdinin İşverence Feshi

Soru5 yıldır çalışmış olduğum bir firma tarafından haksız yere iş akdimin fesih edildiğini düşünüyorum. Tarafıma yapılan haksızlıkları ispatlamam mı gerekiyor.
Konu ile ilgili ne yapabilirim? 


Cevap:

Yasal düzenlemeler gereği; 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aydan beri çalışan işçi, iş sözleşmesinin feshinin haklı nedenlere dayanmadığını iddia ediyorsa fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilmektedir. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşe iade davalarında ispat yükümlülüğü işverene aittir.