Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek İsteyenlere Hukuk Rehberi

Günlük hayatta karşılaşılan ve  yargı sürecine taşınan hassas konulardan bir tanesi de ev ortamında evcil hayvan beslemektir. Kimi apartman sakinleri, evcil hayvan beslemeye sıcak baksa da kimi apartman sakinleri de karşı çıkmaktadırlar. Taraflar arasında gerginliklere varan tartışmalar, huzur ve sükunu bozmakta ve çoğunlukla evcil hayvan sahiplerinin evlerini tahliye etmeleriyle gerginlikler sonlanmaktadır.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında, evcil hayvan sahiplerinin hukuken yapabilecekleri nelerdir, aksi bir tepkiyle karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmelidir, hukuken yapılması gerekenler nelerdir sizlerle paylaşmak istiyorum.


Apartmanda evcil hayvan beslenmesi ya da beslenmesine karşı çıkılması konusunda en önemli araştırma, apartmanın Yönetim Planında yapılmalıdır. Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde hayvan beslemesi mümkün değildir. Yönetim planında hayvan beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığı hallerde Borçlar Kanununda yer alan “kat maliklerini rahatsız etmeme koşulunun” oluşması gerekir.

Borçlar Kanununda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp, bu hususta asıl olan yönetim planıdır. Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde; bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez.

Yönetim planındaki yasaklama, hayvanın türüne, cinsine, büyüklüğüne, rahatsızlık verip vermediğine, beslendiği yerin ortak mekân veya bağımsız bölüm olmasına bakılmaksızın uygulanır.

Yönetim planında bu hususta herhangi bir yasaklama yoksa, ister ortak mahalde ve isterse bağımsız bölümde olsun, kriter diğer kat maliklerine ve/veya kullanıcılarına rahatsızlık verip vermemesidir.

Rahatsızlık somut bir kritere ve/veya kaç kişinin rahatsız olduğuna bağlı olmayıp, uyuşmazlık halinde mahkeme tarafından tespit edilir.Uyuşmazlık, Mahkemeye Taşındığı Takdirde Yapılması Gerekenler

  • Somut olaya göre; köpekten rahatsız olan/olmayan apartman sakinlerinin beyanları alınmalıdır.
  • Şikâyetin ne zamandan beri devam ettiği çok önemlidir. Köpekle beraber uzun zamandan beri apartmanda oturuluyor fakat son zamanlarda şikâyet ediliyorsa, bu şikâyetin nedeni araştırılmalıdır.
  • Çevre İl Müdürlüğünden gürültü seviyesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ev içinde köpeğin çıkardığı sesin çevreyi rahatsız edip etmediği tespit edilecektir. (Ses tespiti başka bir daireden yapılacaktır.)Apartmanda yaşayan başka bir hayvanın olup olmaması çok önemlidir. Başka bir hayvan daha besleniyorsa ve o hayvandan da şikâyetçi olunup olunmadığı çok önemlidir.
  • Hayvan sahibinin kusurlu olup olmadığı çok önemlidir. Hayvanın rahatsız edici olmasında hayvan sahibinin kusuru olup olmadığı araştırılmalıdır. ( Hayvan balkonda mı besleniyor, uzun süreler aç mı bırakılıyor vb.)

Netice itibari ile eğer apartman yönetim planında evcil hayvan beslenmesine dair bir madde yoksa yapılması gerekenler; Medeni Kanun ve ve sair kanun hükümleri ışığında kat maliklerinin yükümlülüklerine aykırı davranmaları nedenine dayanarak Tahliye talepli dava açılması mümkündür.

Türk Ceza Kanunu madde 177 ışığında ise hayvan sahibi hakkında suç duyurusunda bulunmak mümkündür. ( TCK madde 177, hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu)

Herkese sağlıklı, huzurlu ve barış dolu günler diliyorum.

Saygılarımla,

Av. Şaha Elif Ergin