Anayasa Mahkemesi, Anayasaları yalnızca şekil yönünden denetler

Bugünlerde hukuk çevrelerinde konuşulan en temel konu Anayasa Değişikliklerinin anayasa mahkemesine iptal istemiyle başvurulduğunda gerekçelerin ne olacağıdır. Öncelikle bilinmelidir ki Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerini yalnızca şekil yönünden denetler, yani anayasa değişikliklerinin son oylamada gerekli usule uygun olarak mı kabul edilip edilmediğidir. Bunda usulde meclisin üye tamsayısının 3/5'i oranında kabul oranıyla anayasa değişikliklerinin kabulü gereklidir. 
Ancak burada bir kaç sorun ortaya çıkmaktadır. Bu soruların cevabı ise hukuki bir cevaptan ziyade siyasi bir cevap olabileceği dolayısıyla ben burada bu soruları cevaplamıyorum. Anayasa devletin temel nitelikleri bozulacak şekilde değiştirilirse ne olur? Yani Türkiye Cumhuriyeti sosyal laik bir hukuk devletidir. Bu anayasamızın 2. maddesinde yer alan temel bir normdur. Bu maddeye aykırı olacak bir şekilde değişiklik yapılacak olursa Anayasa Mahkemesi esas yönünden bir denetim yapabilir mi? Bu soru gerçekten önemli olmakla birlikte, bu sorunun cevabı hukuki değil siyasi bir cevap olacaktır.