Ticarette Güven Eksikliği

Hepimizin bildiği üzere ticari hayatta kıymetli evraklar bir hayli yoğun kullanılmaktadır. Ülkemizde en fazla kullanılan kıymetli evraklar ise Bonolar(Senetler) ve çeklerdir. Nitekim gün geçtikçe kıymetli evraklara olan güven azalmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise kıymetli evrakların bedelinin ödenmemesi sonucundaki yaptırımların bir hayli etkisiz kalmasıdır. Bunun bir neticesi olarak ticari hayatta artık kıymetli evraklarla ticaret yapılmamakta, bu konuda artık teminat mektupları alınmakta veya düzenli ticari ilişkilerde satıcı cari hesap dönemi için ipotek almaktadır. Nitekim gerek teminat mektubu almanın kolay olmayışı ve teminat mektubu için komisyon ödenmesi gerekse ipotek ilişkisinin teferruatlı bir işlem olması ticari faaliyetleri büyük çıkmaza sokmuştur. Kanun koyucu 2009 yılında çek kanununda büyük bir değişikliğe gitmiş ve bu durumu çözmek istemiştir. Ancak yine de bu değişiklikler yeterli olamamış, halen ticari hayatta büyük bir güven sorunu devam etmektedir. Bu sorunun çözümü aslında yalnızca kanun koyucuda değildir. Burada ticari ahlakın ülkede iyice oturması da gereklidir. Ne kadar acıdır ki ülkemizde tacirler kendileri ile ilgili borcu ödememek için kanun boşluklarını kullanmakta, her gün yeni bir yöntem icat etmektedir. Ancak bu şekilde kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmektedirler. Yalnızca bu durumun farkında değillerdir. Bugün kendilerini kurtarmış hissetmekte, ancak ülkenin genel ticari ahlakına büyük bir darbe vurmaktadırlar. Ahlaklı tacirlerimizin daim olması dileğiyle.