"Sinai Mülkiyet Kanunu" ile Tasarım Hukukunda Yapılan Değişiklikler

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda yeni kanun ile tasarım hukukunda yapılan değişikliklerin bazılarına değineceğiz.

 

Tasarım Tescilinde de yenilik araştırması yapılacaktır. Özgün tasarımların tescil yoluyla koruma altına alınması amacıyla tasarımlarda yenilik araştırması yapılacak ve yeni olmadığı anlaşılan tasarım başvuruları Enstitü tara­fından resen reddedilecektir. Bu şekilde  harcıalem tasarımların tescil edilmesi önlenmiş olacaktır. Tasarımın yenilik incelemesinin hangi kriterlere göre yapılacağı, hangi kaynakların referans alınacağını uygulamalar gösterecektir.

 

Modası Hızlı Değişen Tasarımlar İçin Tescilsiz Koruma İmkanı Getirilmiştir. Modası hızlı değişen, tasarım ömrü kısa tekstil, giyim ve ambalaj, kuyumculuk gibi sektörlerde üç yılla sınırlı, masrafsız, doğru­dan tescilsiz tasarım koruması getirilmektedir. Tescilsiz tasarımlarla ilgili 3 yıllık korumanın nasıl sağlanacağı, uygulamanın nasıl olacağını, tasarımın korumasının hangi tarihten itibaren başlayacağını bu tarihin neye göre belirleneceğini zaman gösterecektir.

Tasarımların Daha Kısa Sürede Tescil Edilmesi hedeflenmektedir. Tasarım başvurularının bültende yayımlanma süresi altı aydan üç aya düşürülmüştür  ve daha kısa sürede tescil edi­lecektir. Böylece yatırımcılar, tasarımla ilgili yatırım yap­mak için uzun süre beklemeyecektir. Ancak TPE yenilik incelemesi de yapacağı için bu sürenin nasıl kısalacağını uygulamalar gösterecektir.

Yedek parçaların muadilleri olan eşdeğer parçaların kul­lanımı tasarım koruma kapsamından çıkartılmaktadır. Eşdeğer parçaların üretildiği sektörlerin gelişmesi ve tü­keticilerin bu ürünlere daha ucuz erişebilmesi sağlana­caktır.

 

Başvuru sahiplerine kolaylık sağlamak ve bürokrasiyi azaltmak için tasarım başvurusunda tasarımı anlatan ta­rifname sunma zorunluluğu kaldırılmaktadır. İsteyen başvuru sahibi tarifname vermeden sadece resimlerle başvuru yapabilecektir.

 

Tasarımlarda çoklu başvuru yapma kapsamı genişleti­lerek daha fazla sayıda tasarımın tek bir başvuruda ya­pılmasına imkan tanınmaktadır. Çoklu tasarım başvuru­larında başvurusu yapılan tasarımların, aynı alt sınıfta olması şartı değiştirilerek aynı sınıfta olma şartı getiril­mektedir. Örneğin tencere ve bıçakla ilgili ayrı ayrı tasa­rım başvurusu yapılması gerekirken, şimdi aynı başvuru­da yapılmasına imkan sağlanmaktadır.

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile tasarımların  taklit edilmesi durumunda cezai yaptırımlar getirilmemiştir. Markalarda getirilen hapis ve para cezaları tasarımlar için getirilmemiştir. Tasarım taklitleriyle mücadele sadece Hukuk Davalarıyla sınırlı olacaktır.

 

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU