Kentsel Dönüşüm ve Delil Tespiti

Kentsel dönüşüm uygulamasında riskli yapının yıkılmasıyla kat mülkiyeti sona ereceğinden daire malikleri arasındaki ilişki arsa payları oranında paylı mülkiyete dönüşür. Arsa üzerine yapılacak yapının fiziksel durumu çeşitli nedenlerle ( örneğin yeni imar planı gibi ) aynı olmayacağından , malikler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve ilerde açılması muhtemel davalarda delil olması açısından  her dairenin yıkımından önceki durumunu tespit ettirmek önem arzetmektedir. Burada yararlanacağımız hukuki yol delil tespitidir. Böylece her dairenin fizksel durumunu , görünümünü ( Manzara, yerleşim düzeni vb)  tespit ettirerek ilerde yaşanabilecek muhtemel sorunları da önleyebiliriz. Delil Tespiti taşınmazın bulunduğu yer Sulh hukuk mahkemesinden istenecektir.