DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY

Bir önceki yazımda trafik kazaları neticesinde zarar gören kişilerin talep edebileceği “Maluliyet Tazminatı”ndan bahsetmiş, bir sonraki yazımda ise “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı” hakkında yazacağımı refere etmiştim.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir ?

Trafik kazaları sonucunda vefat eden kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından talep edilmesi caiz olan tazminat türüdür destekten yoksun kalma tazminatı.

Bu tazminatı talep edecek kişiler; eş, anne ve babanın yakınlarının vefatı ile birlikte vefat edenin desteğinden mahrum kalarak uğradıkları zararın tazminini talep edebilirler. O halde vefat edenin desteğinden mahrum kalan kişiler, yoksun kaldıkları desteği Mahkeme nezdinde ispatla mükelleftirler.

Destekten yoksun kalma tazminatı şüphesiz ki bir maddi tazminat talebidir.  Bu tazminat kaleminin amacı ise vefat edenin yaşarken maddi destek verdiği kişilerin, vefat edenin ölümünden önceki hayatlarını aynen sürdürebilmelerinin sağlanmasıdır.

Biraz önce bahsettiğim gibi; Destekten Yoksun Kalma tazminatı talebinde bulunabilmek için, talepte bulunan kişilerin, vefat edenin hayatta iken kendilerini desteklemiş olmaları şarttır.

Hayatın akışında eşlerin birbirlerine, çocukların anne ve babalarına, anne babaların da çocuklarına destek verdiği tartışmasızdır. Hukukta da bu yönde bir karine mevcuttur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Kime Karşı Açılmalıdır ?

Trafik kazalarından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı davalarında dava, kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsüne, kazaya sebebiyet veren aracın sigorta şirketine, kazaya sebebiyet veren aracın sahibine karşı açılmalıdır. Aleyhinde dava açılacak bu kişiler, ortaya çıkmış olan zarardan ortaklaşa sorumludurlar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat talebi ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de; yoksun kalınan bu hakkın ölenden miras yoluyla değil, destekten yoksun kalanın şahsından doğan doğrudan bir hak olmasıdır.  Yani bu hak, mirasçılık sıfatından tamamen bağımsız bir haktır. Mahkemeler nezdinde 3. Kişi olarak talep edilebilecek haklardandır.

Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıl yaşanan bir trafik kazası sonucunda 14 yaşındaki çocuklarını kaybeden bir anne ve baba ile tanıştım. Yaşanan olayın üzerinden bir yıl ve hatta daha fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen zararları giderilmemişti ve benden bu yönde talepte bulundular. Ben de kendilerine “destekten yoksun kalma tazminatı” talebinde bulunabilecekleri yönünde tavsiye verdim. Kendilerinin aklına takılan soru; vefat tarihinde 14 yaşında olan çocukları nedeniyle böyle bir tazminat hakları olup olmadığıydı.

14 yaşında ölümlü bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet’in, çalışmaya başladığında anne ve babasına destek olacağı kuvvetle muhtemeldir. Yalnız Aktüer hesabında anne babanın Ahmet’i yetiştirme giderleri de hesaplanacak ve toplam tazminat bedelinden düşülecektir. Bu bedel düşüldükten sonra bakiye kalan tazminat bedeli ise anne ve babaya, sigorta şirketine başvuru tarihinden ya da dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenecektir.

images

Destek tazminatı hesabında, destek görenin zararını ortadan kaldıran ya da azaltan hususlar da göz önünde bulundurulur ve tazminat hesabında dikkate alınır.

Örnek vermem gerekirse; trafik kazasında eşini kaybeden bir kadının vefat eden eşinden dolayı destekten yoksun kaldığını düşünelim. Destekten yoksun kalan eşin tazminat hesabı yapılırken; eşin yeniden evlenme ihtimali, kişinin yeniden çalışmaya başlaması, dul kalmış olması nedeniyle almış olduğu devlet yardımı gibi destekten yoksun kalan eşin zararını azaltan ya da ortadan kaldıran hususlar da göz önünde bulundurulur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zamanaşımı Süresi Var mıdır ?

Destekten yoksun kalma tazminatı, Maluliyet tazminatı gibi haksız fiilden kaynaklı bir maddi tazminat türüdür.  Dolayısıyla haksız fiil hükümlerinin işlemesi gerekir. Yani destekten yoksun kalanların zararı ya da haksız fiil yükümlüsünü öğrendikten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresine tabiidir. Ancak Ceza Kanunlarından kaynaklanan uzamış zamanaşımı hükümleri söz konusu olabilir. Bu durumda  kaza tarihinde yürürlükte bulunan ceza kanunda, öngörülen zamanaşımı süresi ne ise o zamanaşımı süresi uygulanır.

Ölümlü Trafik kazaları nedeniyle zarar gören 3. Kişilerin uğradıkları zararları talep edebilecekleri tazminat türüdür destekten yoksun kalma tazminatı. Zarar gören kişiler, her olayın kendine özgü değerlendirilmesi ve tabii ki yasalar ışığında yoksun kaldıkları desteği haksız fiil sorumlularından talep etme haklarına sahiplerdir.

Faydalı olması dileğimle,

Sevgi ve Saygılarımla,

Av. Şaha Elif ERGİN