Neler Marka Olabilir?


Marka, patent, tasarım ve faydalı modele ilişkin haklar 10.01.2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile yeniden düzenlendi.

Kanun’da marka olabilecek işaretler olarak;

“kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret” tanımı yapıldı.

Buna göre ayırt edicilik koşulunu sağlamak kaydıyla;

  1. Kelimeler (Buna isminiz de dahil)
  2. Şekiller
  3. Renkler
  4. Harfler (Tek bir harfin tek başına bir firmaya özgülenmesi düşünülemez.)
  5. Sayılar
  6. Sesler (Doğru duydunuz.)
  7. Malın/ambalajın biçimi

Marka olarak tescil edilebilecek işaretlerdir.

Yeni kanun, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak hazırlandı ve buna göre “ses”in de marka olmasının yolu açıldı.

Tabi şu anda kanun oldukça yeni olduğundan tescilli herhangi bir ses tescilinin bulunmadığını söyleyebiliriz. Pek tabi ki bir süre sonra ses markaları tescil edilecek ve yaygınlaşacaktır.

Sanırım önceden tescil edilmemiş olsa da bir ses olarak akla kazınmış en güzel örnek Aygaz tarafından şirketin araçları sokaklarda gezerken anons edilen melodidir.

Bir şarkının ses markası olup olamayacağı da yapılacak başvurunun niteliğine, diğer koşulları sağlayıp sağlamamasına göre belirlilik kazanacaktır. Bunu bilebilmek yeni kanunun Türk Patent Kurumu tarafından ne şekilde yorumlanacağına, sonrasında yargı organları tarafından bu yorumun onaylanıp onaylanmayacağına bağlıdır.

Zamanla oluşacak yargı kararları ve Yargıtay içtihatları, marka hukukunun yeni rotasını çizecektir.

Hep birlikte bu rotaya doğru merakla yürüyor olacağız.

Saygılarımla,

Av. Dilara RENDE