Devlet Memurlarının Eş Durumundan Ataması Nasıl Olur?

Devlet memurlarının bir görev yerinden başka bir görev yerine nakli kural olarak sadece tayin mekanizması ile gerçekleşir. Ancak kanun koyucu belirli mazeretlerin varlığı halinde bu kuralı esnetmiştir.Sağlık , kişinin can güvenliği,eş durumu bu kapsamda sayılan mazeretlerdendir.Bu gerekçelerden herhangi birinin varlığı halinde memurun zorunlu çalışma süresi bitmeden isteği üzerine ataması yapılabilecektir. Bu yazıda en çok kafa karıştıran “eş durumundan yapılan tayinleri” inceleyeceğiz. Kanun koyucu farklı illerde görev yapan eşlerin “eş durumundan tayin” gerekçesini kullanarak aynı ilde çalışmalarını Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte düzenlemiştir. Bu Yönetmelik ile evli ve görevleri nedeniyle birbirinden ayrı yaşamak zorunda olan eşlerin korunması amaçlanmıştır. Öncelikle eş durumundan tayin hakkının kimlere verildiğine bakmakta fayda var:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre çalışanlar
2) 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş Devlet Personeli Başkanlığında çalışanlar
belirli koşulları sağladıkları takdirde bu haktan yararlanabiliyorlar.

Peki atama nasıl olacak?
Atamanın nasıl olacağını daha iyi anlamak için konuyu iki ayrı açıdan ele almak gerekir:

Eşlerden ikisi de memur ise
1)Memurun; kamu personeli olan eşinin kurum içi yer değiştirme suretiyle atama imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda (doktor,öğretmen…) memur bu kapsamdaki eşinin yanına tayinini isteyebilecektir.
2)Eşler aynı kurumda çalışıyorlar ise; kurum hizmet ihtiyacının en fazla olduğu yere atama yapacaktır.
3)Eşler farklı kurumlarda çalışıyorlarsa bu durumda da kurumlar kendi aralarında iletişime geçerler ve eşlerin ataması her iki kurumunda öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere yapılır.
4)Memurun eşi milletvekili,belediye başkanı,muhtar veya noter ise eşinin bulunduğu yere tayini yapılabilir.


Eşlerden birisi memur diğeri değilse:
1) Memur olan eş ,başka ilde özel sektörde çalışan veya kendi işini yapan eşinin yanına  tayinini isteyebilir.Ancak bu durumdaki atama her iki eşin memur olmasındaki atama kadar kolay değildir.Öncelikle kamu personeli olmayan eş bulunduğu yerde 3 yıldır kesintisiz olarak sosyal güvenlik primini ödemesi gerekiyor.Eğer Bağ-kurlu ise yine 3 yıldır kesintisiz olarak Bağ-kur sigortalısı olması gerekiyor.Bu halde memur olan eş,kamu personeli olmayan eşinin yanına tayinini isteyebilecektir.

2) Eş durumundan atama mazeretiyle atamasını talep edecek olan eşin çalıştığı  kurumun atama daire başkanlığına dilekçe vermesi gerekir.Her kurumun atama dönemleri farklı olduğu için kişi bu mazeretini çalıştığı kurumun atama dönemi ne zamansa o zaman yapmalıdır. Son olarak aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirmede istenen belgeler vardır. Bunlar;

  • Evli olduklarını ispatlayan bir belge

  • Eşinin kamu personeli olarak görev yaptığına dair belge

  • Eşi milletvekili,belediye başkanı,muhtar veya noter ise
  • bunları kanıtlayacak belge
  • Atanmanın talep edildiği yerde kamu personeli olmayan eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına dair belge.

  • Son olarak belirtmek gerekirse kişinin herhangi bir özür durumundan tayin isteyebilmesi için adaylığının kalkmış asil memurluğa geçmiş olması gereklidir.