İzinsiz Mesaj Ve E-posta Yasağı

1 Mayıstan itibaren geçerli olacak e-ticaret kanunu ile artık telefon numaralarımızın şirketler arasında gidip gelmesi, en beklenmedik zamanlarda telefonunuza gelen pizzacı mesajları ortadan kalkıyor. 
Şirketler ne şekilde ne hakla bu mesajları gönderebilirler, para cezaları nedir kanunda açıkça belirtilmiştir.

     Ticari elektronik ileti gönderme şartı:

 • Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilinir.
 • Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticarî elektronik iletiler gönderilebilir.
Ticarî elektronik iletinin içeriği:
 • Ticarî elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.
 • İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.
 • İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.
Alıcının ticarî elektronik iletiyi reddetme hakkı:
 • Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticarî elektronik iletileri almayı reddedebilir.·       
 • Gönderici, ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. 
 • Talebin ulaşmasını müteakip gönderici, üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.
Kişisel verilerin korunması:
Hizmet sağlayıcı:
 • Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.
 • Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.
Değiştirilen mevzuat:
 • 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 50. maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (5) Abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasî propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamaz. Abone ve kullanıcılara, verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır." Aykırı hareket edenlere 10.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezası uygulanır.

Cezaî hükümler:

 • Yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında 1,000 TL ile 50,000 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacaktır.
Kanun tasarısı özellikle TÜSİAD tarafından, gerek tüketiciler gerek üreticiler için anlaşılması kolay net hükümler içermesi gerektiği, kapsamının belirgin olması ve genel mevzuata paralel olması konusunda özellikle 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu ile çelişen düzenlemeler içermemesi konusunda görüş bildirilmiştir. Ayrıntılı incelemek isteyenler için rapor:
(http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/ETK-Gorus-Rev-08-02-2012.pdf)
Kanun her ne kadar eleştirilse de Avrupa uyum yasaları çerçevesinde yapılan bu düzenleme vatandaşı gün içerisinde telefonuna gelen gereksiz birçok mesajdan kurtaracaktır.