Tüketicinin Cayma Hakkı Süresi

Cayma hakkı, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, alıcıların aldıkları ürünleri belli bir süre içinde koşulsuz iade etme hakkıdır. “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” bu kanunun uygulamasını düzenler.

Söz konusu kanunun 48. maddesindeki mesafeli sözleşmeler altında 3. fıkrada, yönetmeliğin ise 9. maddesinde cayma hakkı düzenlenmiştir. Bu hakkın alıcı tarafından kullanılabilmesi, ancak tüketici olmasıyla ve tüketicinin ürünü teslim alma tarihinden itibaren 14 günlük süre zarfında iade etmek istediğini satıcıya bildirmesiyle mümkün olabilir. Önceden bu süre 7 gündü, dolayısıyla yeni kanunla cayma hakkı süresinde tüketici lehine bir uzama söz konusu olmuştur. Satıcının ise alıcının talebini aldıktan itibaren en geç 10 gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iadenin kargo ücretini alıcıya yüklemeden ödemesi gerekir. 


Sözleşmenin fiziksel olarak karşılıklı değil uzaktan yapılması gerekir. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca internet ortamında yapılan mesafeli bir mal veya hizmet satış sözleşmesinde tüketicinin 14 gün içerisinde cayma ve ödediği bedeli herhangi bir ceza koşulu ya da kesinti olmaksızın iadesini talep etme hakkı vardır. Burada tüketici olmak ise, mal veya hizmeti almak için ticari ya da meslek amaçla hareket etmemek anlamına gelir.

Cayma hakkının süresi olan 14 günün başlama anı mal satışlarında malın tüketiciye teslim edildiği, hizmet satışlarında ise bu sözleşmenin internetten ya da uzaktan iletişim araçlarından gerçekleştirildiği tarihtir. Malın taşıyıcıya teslim edildiği tarih önem taşımaz, önemli olan malın tüketiciye ya da onun belirlediği üçüncü bir kişiye ulaştığı tarihtir. Tabi tüketici sözleşmenin kurulduğu tarih ile malı teslim aldığı tarih arasında da cayma hakkını kullanabilir. 

Tüketicinin cayma hakkını kullandığını yazılı bildirim yoluyla satıcıya bildirmesi önemlidir, aksi takdirde satıcı satış bedelinin iadesini yapmak zorunda değildir. Dolayısıyla tüketici, ilgili yönetmeliğin 11. maddesindeki şekil şartına bağlıdır ve bildirim bundan başka türlü yapılırsa geçerli sayılmayacaktır. Ancak elbette ki tüketicinin cayma hakkı olduğuna dair satıcı tarafından bilgilendirilmesi gerekir, gereken şekilde bilgilendirilmezse bu 14 günlük süreyle bağlı olmamakla birlikte bu süre her şekilde cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 yıl sonra sona erer.
Görünen o ki tüketicinin koruması eskiye göre artıyor ancak yine de tüketicinin ve satıcının sürelere ve koşullara dikkat ve riayet etmesi durumunda tüketicinin bu lehine durumlardan yararlanma hakkı doğuyor. 

Alara Naçar