İzinsiz Reklam Mesajlarının Sonu

1 Mayıs 2015’e kadar hepimiz rahatlıkla her gün her saat, giyim sektöründen teknolojiye, konuttan ev eşyasına, kozmetikten yemeğe uzanan her alanda hizmet eden firmaların reklamlarını yapmak ve kampanyalarını duyurmak yoluyla müşterileri kendilerine çekip satış yapmak için attığı kısa mesaj ve e-postalardan hatta aramalardan bir an da olsa rahatsız olmuşuzdur.

Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrimiçi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” olarak tanımlanan e-ticaretin düzenlendiği, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlükte olan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, tüketicinin onayı alınmadan yollanan elektronik posta ve kısa mesajların yasaklanması yoluyla bu rahatsızlığın önüne geçmeyi amaçlıyor. 

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki sisteme göre tüketici mesaj ya da e-postaların gönderilmesini istemediğini belirttiğinde ancak bunların gönderilmesi kesilebiliyordu. Fakat yeni düzenlemeyle aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da kullanılan izin sistemine geçilerek bu reklam ve pazarlamaların elektronik ortamda yani e-posta, telefon, faks ve SMS yoluyla iletilebilmesi artık alıcının önceden vereceği izne bağlandı. 

Alıcı, onayını yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla verebilir. Gönderene ise kanunda belirtildiği üzere daha sonra alıcının istediği takdirde kolay ve ücretsiz olarak iznini iptal edebilmesine uygun olacak şekilde uygulamalar yapma zorunluluğu getirildi, gönderilen mesajlarda nasıl reddedileceğini ya da onaylanacağını açıkça belirtmek gibi. Yasa gereği şirketlerin pazarlama ve reklamlarına izin almak için yolladığı mesajlara cevap vermemek ret sayıldığı gibi, müşterinin de ret mesajı göndermesinden sonraki 3 gün içerisinde reklam ve pazarlama mesajları gönderen şirket tarafından durdurulmak zorundadır. 

Alıcı onayı olmadığı halde hala iletileri almaya devam ediyorsa ikamet ettiği yerdeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne 6 ay içerisinde şikayet başvurusunda bulunabilir, izinsiz gönderim yapanlar bu yolla idari para cezasına çarptırılabilir. Yeni kanunda düzenlenen hükme göre eğer alıcı kendisiyle iletişime geçmesi amacıyla firmaya iletişim bilgilerini veriyorsa bu onay sayılabilecek ve firma temin edilen mal ve hizmetlerle alakalı değişiklik, kullanma ve bakım hakkında ticari elektronik iletileri için ayrıca onay almak zorunda kalmayacaktır. Dolayısıyla eğer alıcı, alışveriş yaptığı yerin kendisiyle daha sonra iletişime geçmesini istemiyorsa iletişim bilgilerini vermek yoluyla iletilere onay sağlamamalıdır.

Alara Naçar