Müstehcen Filmler Suç Mudur?

Müstehcenlik suçu TCK'nın 226. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm yetişkinlere yönelik olmayıp çocuklara yöneliktir.

Bu hüküm uyarınca; bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,bu ürünlerin reklamını yapan kişi altı aydan  iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kanun koyucunun bu şekilde düzenlediği maddenin 4. fıkrası geçtiğimiz günlerde bir Anayasa Mahkemesi Kararına konu olmuştur. Bu fıkrada doğal olmayan yollardan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişiye bir ceza verilmesi öngörülmüştür. ''Doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranış'' kavramının içine ne gireceği bu karardan önce tartışmalı idi.'' Kanun hazırlanırken Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin tutanaklarına bakıldığında, esasen, önce bu ifade yerine ''toplu seks'', ''eşcinsel ilişki gibi terimlerin kullanılmasının düşünüldüğü ancak hakimin takdirine bırakıldığı görülmektedir.''

Bu gibi hükümlerin koyulması cinsel yönelimlerin çeşitliliği bakımından Anayasa'nın 10. maddesi olan ayrımcılık yasağına ve özel hayatın gizliliğine takılabilecek olduğundan kullanılmaması yerinde olmuştur.

Fakat kısa süre evvel AYM'nin bu ifadeye ilişkin yaptığı açıklama tam da belirtilen temel hak ve özgürlükleri ihlal edebilecek niteliktedir. İlgili kararda AYM; oral, anal, grup, eşcinsel ve lezbiyen ilişkileri doğal olmayan cinsel ilişki şeklinde tanımlamıştır.

İdil Elvin Çavuş