Uyuşturucu Kullanmak Suç Mudur?

Uyuşturucu ne yazık ki gün geçtikçe toplumlar içerisinde yer edinmeye devam etmektedir. Uyuşturucuya ilişkin düzenlemeler Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve 191. maddeleri arasında dört ayrı başlık altında düzenlenmiştir.
Bu başlıklar:

  1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
  2. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
  3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak
  4. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
şeklinde sıralanmıştır.Uyuşturucu madde kullanmak suç mudur sorusuna doğrudan cevap veren ilgili madde ise 191/1. maddedir:
MADDE 191. - (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişi, bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Ancak kişi bu maddenin uygulanmasıyla hapis cezasına çarptırılmaz. Uyuşturucu kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.*TCK.191/2 Yani uyuşturucu maddeyi insan vücudundan atmak üzere kurulmuş rehabilitasyon merkezlerinde tedavi altında tutulurlar ardından 1 yıl boyunca bu merkezlerce denetlenmeye devam ederek serbest kalırlar. Kişinin bu süreçteki davranışları belirli aralıklarla bu hususta uzman kişiler tarafından rapor edilip hakime sunulur.

Bu raporlar ışığında ve hakimin takdirine bağlı olarak denetimli serbestlik süresi 3 yıla kadar uzatılabilir.

Şayet kişi tedavi ve denetimli serbestlik süresince uyuşturucu bulundurur, satın alır ya da kabul ederse başta verilen hapis cezası hükmü kişiye uygulanır ve kişi hapse girer.

İdil Elvin Çavuş