Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları trafik kanunu tehlike esasına dayanan bir sorumluluk halidir ve trafikte, toplu taşımada kısacası günlük hayatta karşımıza sıkça çıkmaktadır. Kanunu en azından kaba taslak dahi bilmek bize gün içinde konuyla ilgili karşılaşacağımız öncelikle KTK kapsamına giriyor mu girmiyor mu daha sonra hangi zararlarımı tazmin edebilirim veya sorumluluktan kurtulmak için gerekli şartlar nelerdir gibi sorunlarda bize yardım edecektir.
Bu kanun karayollarında uygulanır. Karayolu trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.Kara yolları trafik kanununda öngörülen sorumluluk halleri: Sorumluluk için mutlaka karayolunda, motorlu taşıtlar tarafından gerçekleştirilen bir kaza olmalıdır.

 • Motorlu aracın işletilmesinden doğan zararlar,
 • İşletilme halinde olmayan motorlu araçlardan doğan zararlar,
 • Trafik kazasına yardım edenlerin zararı, sorumluluk halleridir.
          Tazmin edilen zararlar:
 • Ölümden doğan zararlar 
 • Yaralanmadan doğan zararlar
 • Mala verilen zarar  
          KTK kapsamına girmeyen haller:
 • Araçların işletenleri birbirlerine yönelik tazminat talepleri KTK kapsamına girmez.
 • Yolcunun kendisi yoksa sadece eşyasını taşıtıyor ise KTK kapsamına girmez.
 • Ücretsiz yolcu taşıması KTK kapsamına girmez.
 • Eğer yolcu çalıntı araçla yolculuk yaptığını biliyorsa KTK kapsamına girmez.
          Sorumlular: İşleten ve teşebbüs sahibi müteselsilen yani birlikte sorumludurlar. Fakat aracın kiralanması, park görevlisine bırakılması satılması gibi durumlarda: 
 • Kira sözleşmesi, ariyet veya rehin sözleşmesi varsa sözleşmeye taraf diğer kişi işleten sayılır.
 • Araç satılması için galeriye bırakılmışsa galeri sahibi işleten gibi sorumlu olur.
 • Park görevlisine bırakıldıysa araç sahibi sorumluluktan kurtulur. Fakat park görevlisinde de adam çalıştıranın sorumluluğuna gidilir.
 • Servise tamir amacıyla bırakıldıysa işleten gibi sorumlu olurlar. 
          Sorumluluktan kurtulmak için:
 1. Sorumlu tutulan kişi olayda kendisinin ve sorumlu olduğu kişilerin kusursuzluğunu ispat etmesi gerekmektedir.
 2. Zararın araçtaki bozukluktan kaynaklanmadığını ya da arızanın kazaya sebep olmadığını ispatlayacak.
 3. Ya da kazaya mücbir sebebin ve ya 3. kişinin sebep olduğunu ispatlayacak.