HMK m. 109/2 Yürürlükten Kaldırıldı.

1 Nisan 2015’ te toplanan TBMM Genel Kurulu aldığı kararlar 6100 sayılı HMK m. 109/2 hükmünü kaldırmıştır. Kaldırılan hükme göre; alacağın belirli ya da taraflarca belirlenebilecek olduğu hallerde kısmi dava açılmasını yasaklıyordu. Çünkü bu durumda kısmi dava açılmasında hukuki yarar görmüyordu ve buna rağmen açılan davalar, dava şartı eksikliğinden usulden reddediliyordu. Bu düzenlemeyle tarafların hali hazırda belirli olan alacaklarının arttırılmasının önünü kesmek istenmişti.

Alınan kararla HMK m. 109/2 kaldırılarak, artık alacak belli olsa dahi dürüstlük kuralına aykırı olmadığı takdirde kısmi dava açılabilecektir. Bu değişiklik kısmi dava ile belirsiz alacak davası arasında fark yaratmıştır. Bu durumda alacağın belirsiz olduğu hallerde belirsiz alacak davası açmak daha avantajlı olacaktır.           

Zehra Sırcan