Asil ve vekil ilişkisi

Asil vekilden üstündür.. Vekiller asillerin sorumluluğunu taşırlar. Bu yüzden vekil daima asile karşı görevini " sadakat ve özen ile” ifa etmekle mükelleftir.Fakat vekilin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen istenilen sonuç elde edilememişse bu sonucun elde edilememesinin rizikosu vekile yüklenemez.Asil vekile ; vekil de asile karşı yalansız riyasız ve dürüst olmakla yükümlüdür. Adaletin ilk elde tesisi asil vekil ilişkisi ile sağlanmalıdır ki hedefteki adalet yerini bulsun..