Dogruavukat.com Tarafından Elektronik Ortamda Sağlanan Hizmetlerle İlgili Kullanım Şartnamesi

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları” Doğruavukat’ın hizmetlerinden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Web sitesini ziyaret etmekle bu koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu koşullara ve web sitesi ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız. Doğruavukat, herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu koşullar, sitede, ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girecektir. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakınız.

Sitemize üye olan avukatlar, kabul ettikleri işbu Kullanım Şartnamesi ile ilgili reklam yasağına uymayı, aksi takdirde üyeliklerinin derhal iptal edileceğini ve bu konu ile ilgili tüm yasal sorumluluğu üstlenmeyi kabul etmişlerdir.

1. Genel Hükümler

Tanımlar:

Hizmet Sağlayıcı: Genel merkezi Emir Nevruz Sk Panayia Apt. No:2 D:5, İstiklal Caddesi Beyoğlu / İstanbul olan Doğruavukat.com, bundan böyle "Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır.

Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: http://www.dogruavukat.com

Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir.

Hesap: Kullanıcı kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisidir.

Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla veri alış verişi yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

Hizmet Sağlayıcı’yı, yani Doğruavukat’ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt edersiniz. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya kullanıcı kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Hizmet Sağlayıcı, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kişi ve kullanıcıların Doğruavukat’a erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Bunlardan doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kişi ve Kullanıcılara bağlanacaktır. Ayrıca başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunmazsınız.

2. Hizmetlerin Türleri ve Kapsamları

Hizmet Sağlayıcı aşağıdaki Hizmetleri vermektedir:

Site ziyaretçilerinin, kategorilere göre kataloglanmış makaleler, hukuki yazılar ve haberler yayınlamalarını sağlamak,

Yeni bilgiler ve görüşlerle ilgili bildirimler yapmak,

Siteden verilen hizmetlerin hepsi ücretsizdir. Herhangi bir hizmet, üyelik veya ürün karşılığı herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, Site kapsamında verilen hizmetlerin herhangi birini istediği takdirde ileri bir tarihte ücretli hale getirebilir ve ayrıca böyle değişiklikleri uygun bir süre önceden bildirmekle yükümlüdür.

3. Hizmet Sağlama Şartları

Hizmetlerden yararlanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

İnternet ağına erişimi bulunmak,

E-mail hesabı sahibi olmak,

Aşağıdaki internet tarayıcılarından birine sahip olmak: En yeni versiyona güncellenmiş Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera

Kullanıcıların hukuki alanda sorduğu sorulara isterse cevap verebilir.

Giriş yapma işlemi Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra mümkündür. Giriş yapmak için, kayıt sırasında belirlenen Kullanıcı adı (elektronik posta adresi) ve şifresi girilir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

Reklam amaçlı içeriklerin yayınlanmasına kesinlikle izin verilmemektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu içerisindeki tüm gereklilikler yerine getirilmekte, bu gerekliliklere aykırı davranan kişi, kuruluş veya elektronik medya üzerindeki varlıkların tümü ikaz edilmekte ve engellenmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı hareket eden avukatlar, bu hareketlerinden doğacak tüm sorumlulukları üstlenmiş ve kabul etmiş bulunmaktadır.

Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar. Ayrıntılı olarak, müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır.

Kullanıcı, tarafından eklenen bilgi ve görüşlerin doğru olduklarını beyan etmektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından girilen makaleler, yazılar, bilgiler, haberler ve yorumların içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

5. Hizmet Sağlama Sözleşmelerinin Yapılmaları ve Feshedilmeleri İle İlgili Şartlar

Sözleşme, Siteye kayıt olmak ve Hesabı aktif etmek suretiyle yapılmış olur.

Hesap kaydı yapan Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmekle işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul etmekte ve bu hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Kullanım Şartnamesinde bulunan herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde Hesabını derhal silmekle veya Hizmet Sağlayıcıyı bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.

Kayıt olmak için Kullanıcı şu adres altında bulunan sayfadaki formu doldurur: http://www.dogruavukat.com/kayit

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların ve ziyaretçilerin kendilerine ait bilgilere erişimine, bu bilgileri düzeltmelerine ve tamamlamalarına olanak sağlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı bilgileri Kullanıcının veya ziyaretçinin izni olmadan üçüncü kişilerin erişimine açmamaktadır. Bu duruma uygun yetkilere sahip resmi makamların talepleri dahil değildir.

Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmaları halinde Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.

Kullanıcı, siteye kayıt işlemini gerçekleştirildiğinde, kayıt formunda ve sonrasında profil bilgilerinin düzenlenmesin istenen bilgilerin ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, sonrasında bu kullanıcılar tarafından site üzerinde oluşturulan bilgilerin işlenmesine, yayınlanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olmaktadır. Hizmet Sağlayıcı, kullanıcıya ait bilgileri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na uygun olarak işlemekte, kullanmakta saklamaktadır.

Siteye kayıt olmak ve Hesap aktivasyonunu gerçekleştirmek suretiyle Kullanıcı ve Ziyaretçi;

Kullanım Şartnamesinin içeriğinin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmekte,

İşbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerine uygun olarak kişisel bilgilerin işlenmesini ve Kullanıcı bilgilerinin Profilde yayınlanmasını kabul etmekte,

Kayıt formuna girdiği bilgilerin doğru olduklarını beyan etmekte,

Kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine sistem mesajları, Sitenin çalışmasındaki aksaklıklarla ilgili mesajlar, Kullanım Şartnamesindeki değişikliklerle ilgili bildirimler, yeni fonksiyonlarla ilgili bilgiler ve ticari bilgilerin gönderilmesini kabul etmektedir.

Birden fazla Hesap açılmasına izin verilmemektedir.

Hesabın üçüncü şahısların erişimine açılması yasaktır.

Üçüncü kişilere ait hesaplardan yararlanmak yasaktır.

Kullanıcının verdiği elektronik posta adresine bir link içeren bir mesaj gönderilecektir. Bu linkin açılması halinde hesap aktifleştirilmiş olur ve giriş yapmak mümkün hale gelir.

Sözleşme, süresiz olarak yapılmaktadır.

Taraflardan her biri Hizmet sağlama sözleşmesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının veya ziyaretçinin eylemleri kanunlara ve Kullanım Şartnamesine aykırı veya Sitenin itibarını zedeleyecek nitelikteler ise hesabı silmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen işlemlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

6. Sorumluluk

Hizmet Sağlayıcı; kullanıcı veya ziyaretçi tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

Kullanıcı veya ziyaretçi, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi dahildir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya ziyaretçiye ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

Belirli bir Kullanıcı veya ziyaretçiye ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı veya ziyaretçiye karşı sorumlu tutulamaz.

7. Şikayet Bildirim Şekli ve İtiraz/İade Prosedürü

Hizmet Sağlayıcı Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır ve Sitenin çalışmasıyla ilgili problemlerin çözümü ile ilgili destekte bulunacaktır.

Sitede bildirilen görüşlerin güvenilirliğiyle ilgili şikayetler görüşün yanında bulunan "Şikayet Bildir" düğmesi kullanılarak gönderilmektedir.

Diğer uyarılar, şikayetler, öneriler ve hatalar her sayfanın altında bulunan "Buradan bildirin" linki kullanılarak iletilebilmektedir.

Yapılan şikayetlerin cevapları vakit kaybedilmeksizin Kullanıcının elektronik posta adresine gönderilecektir.

Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar ve Siteden verilen hizmetlerle ilgili şikayetler Kullanıcı tarafından 14 gün içerisinde şu adrese gönderilebilirler: [email protected]

Bu şikayetler gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınırlar. Eğer bu süre içerisinde bu mümkün olmazsa Hizmet Sağlayıcı bu süre dolmadan önce bu gecikmenin nedenini ve yeni süreyi bildirecektir.

Hizmet Sağlayıcı, şikayet eğer bu Kullanım Şartnamesinin, Kullanım Şartnamesinin eklerinin veya kanunların hükümlerinin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıkmış ise bu şikayeti işleme koymama hakkını saklı tutmaktadır.

Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz/İade prosedürü sonuçsuz kalırsa mümkündür.

8. Son Hükümler


Hizmet Sağlayıcı Kullanım Şartnamesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar , kayıt sırasında verdikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.

Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.

Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda elektronik ortamda verilen hizmetlere dair kanunun ve Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun hükümleri bağlayıcıdır.

Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.